Metall-Maskin AS ble etablert i 1982. Vi har siden oppstarten vært lokalisert i Kristiansand, og fra 2011 i egne lokaler på Mjåvann Industriområde.

Vi er i dag 3 ansatte med til sammen over 60 års annsinitet i firmaet. Siden 2008 har vi vært en del av EGE-gruppen.

Metall – Maskin AS har spesialisert seg på salg av verktøy og utstyr for skjærende bearbeiding.

I vårt sortiment inngår også måleverktøy, innredning samt smøre – og skjæremidler.

Maskiner for maskinering og platebearbeiding er en viktig del av vårt sortiment.

Mye av dette er gjennom egen import fra internasjonale produsenter.

Hovedgruppen av våre kunder er lokalisert i Agder-fylkene, og omfatter mekanisk industri og tekniske skoler for yrkesrettet opplæring.

Vårt mål er å være en trygg og pålitelig samarbeidspartner og leverandør. Vi skal ha god fagkunnskap om produktene og tjenestene vi leverer, og gi kundene riktig og relevant informasjon.